Diễn viên Lan Phương: “Đâu phải cứ lấy chồng Tây thì đều là đại gia ”… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Diễn viên Lan Phương: “Đâu phải cứ lấy chồng Tây thì đều là đại gia 😌”
P/s : nổi bật đôi quá phải không mọi người .
#hong_showbizYume Cám ơn các bạn đã theo dõi!

Yume