Đăng nhập

ĐIỀU ẤY ( Lưu Tuyết Ba)

 

Riêng điều ấy không bao giờ anh biết

Có một lần em lỡ hẹn với anh

Chiều vàng xanh nơi góc phố xanh

Em đến gần cánh cửa xanh vẫn mở

Bên bậc cửa có đôi guốc đỏ

Đôi chân em sao khó bước qua

Chỉ một bước thôi là hết cách xa

Em gần lắm.... bên kia đôi guốc

Chẵng hiểu vì sao chân em lùi bước

Chiều đang xanh bên     cánh cửa xanh
Có lẽ nào em lỡ hẹn cùng anh

Đôi guốc đỏ biết rằng em đã tới

Tác giả : Phi Tuyết Ba

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận