Điều hiển nhiên của người này lại thành mơ ước của người khác…… – Yume.vn

— Yume.vn —

Điều hiển nhiên của người này lại thành mơ ước của người khác…

Bức ảnh khiến bạn phải suy ngẫm và biết ơn về các gì mà bạn đang nhận được.
Ảnh: Sưu tầm

#SohaPhotoYume.vn Chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi!

Yume