Đăng nhập

Điêu luyện kỹ thuật bắn súng bằng chân

Phải nói là chú này hết sức pro. Người ta bắn súng bằng tay còn khó nói chi đến baắn bằng chân. Vậy mà người đàn ông này đã biểu diễn kỹ năng bắn súng bằng tay cực điêu luyện á.
 


 

Không tin hả, xem đi rồi biết.
 

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận