trang Blog

dieutri-fcTham gia: 16/04/2009
  • Ảnh Nude tại Eo Gió -Nhơn lý -Quy Nhơn
    Thư Giãn
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Ảnh Nude tại Eo Gió -Nhơn lý -Quy Nhơn

    Một khung cảnh thật ấn tượng - Đó là Eo Gío - bán Đảo Nhơn Lý. Khung cảnh thật đáng để trãi lòng cùng sóng và nước.
    Có lẻ mình cũng bon chen làm một vài tấm cho thiên hạ lát mắt - Còn ai bình gì mình - Cám ơn mọi người xem qua.
    Model là ai sẽ bật mí sau. Ok?    Đường cùng
    Hình ảnh
    Hình ảnh
    Hình ảnh

    Ảnh: ngocviendesign


    Ảnh Nude tại Eo Gió -Nhơn lý -Quy Nhơn