ĐỈNH CAO GẮP THÚ BÔNG… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

ĐỈNH CAO GẮP THÚ BÔNG

Cái trò gắp thú bông trong khá thị chắc ai cũng chơi nhiều rồi, em cũng thế Tuy nhiên mấy khi gắp được?

Thế mà đây là thành quả của con bạn thân em. Hơn 800 con thú nhồi bông gắp từ các lần đi khá thị, trung tâm thương mại. Mỗi lần ra cửa là kín 2-3 xe đẩy thế này. đến nỗi giờ nó mở luôn shop online bán mấy cái con này. Em đang lo mấy vị trí đấy dán ảnh cấm nó vào đây! 😅

Đấy, làm giàu không khó, đen thôi chứ đỏ thì mấy! 🤣

Nguồn: Trà Hiếu / KSC

#aFamily #hóng_trên_mạng #Ap


Chúng tôi Xin cảm ơn các bạn đã xem!

Yume