Đình chỉ 30 ngày với nữ đại uý CA vụ sân bay Tân Sơn Nhất….

— Yume.vn —

Đình chỉ 30 ngày với nữ đại uý CA vụ sân bay Tân Sơn Nhất.
Tờ 200.000 đồng hiện vẫn chính là tờ tiền quyền lực nhất ngày nay.

Cre: Lê Mỹ
#Yume