Đình chỉ 30 ngày với nữ đại uý CA vụ sân bay Tân Sơn Nhất….

— Yume.vn —

Đình chỉ 30 ngày với nữ đại uý CA vụ sân bay Tân Sơn Nhất.#Yume