Đỉnh kout tổng sỉ vả… – Yume.vn

— Yume.vn —

Đỉnh kout tổng sỉ vả 😂

P/s: Lisa Phạm tên thật là Phạm Thị Anh Đào, sinh ngày 04/6/1969. Quê quán: Huyện Long Xuyên, An Giang.
Phạm Thị Anh Đào là "Việt kiều Mỹ", trước đây sinh sống bằng nghề làm nail như bao người Tuy nhiên các năm gần đây, theo cơ chế thị trường, thị lấn sân sang sâu bít kiếm ăn bằng việc ngồi live stream chửi tục, mua vui cho một số kẻ bị "da khô".
Yume.vn Xin cám ơn quý đọc giả đã ủng hộ chúng tôi!

Yume