trang Blog

[ Vô Danh ]Tham gia: 18/02/2009
 • Sự Tích Loài Người
  Xã Hội
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Sự Tích Loài Người

  Khi tạo ra loài lừa, Thượng Đế nói: "Bay sẽ thành con lừa, sẽ làm việc  quần quật suốt ngày, cõng tất cả những gì được chất trên lưng và sẽ sống được 30  năm.”

  Con lừa vội nói: “Thưa Thượng Đế, con xin làm tất cả những gì mà  Ngài yêu cầu. Nhưng 30 năm thì quá dài, xin ngài cho con sống 10 năm  thôi.”

  Thượng Đế gật đầu và tạo ra loài lừa.

  Khi tạo ra loài chó,  Thượng Đế nói: "Bay sẽ thành chó, sẽ trông nhà cho loài người, chỉ được ăn những  gì người ta cho và sẽ sống được 25 năm.”

  Con chó liền nói: “Thưa Thượng  Đế, con xin làm tất cả những gì Ngài  yêu cầu. Nhưng 25 năm thì dài quá, Ngài cho con sống 10 năm thì tốt hơn  ạ.”

  Thượng Đế gật đầu và tạo ra loài chó.

  Khi tạo ra loài khỉ,  Thượng Đế nói: "Bay sẽ thành con khỉ, nhảy nhót từ cành cây này sang cành cây  khác và sẽ sống được 15 năm.”

  Khỉ liền nói: “Thưa Thượng Đế, con xin làm  tất cả những gì Ngài yêu cầu. Nhưng 15 năm thì dài quá, cho con xin 5 năm  thôi.”

  Thượng Đế gật đầu và tạo ra loài khi.

  Cuối cùng, Thượng Đế  tạo ra loài người và nói: "Bay sẽ thông minh nhất trên trái đất, sẽ thống trị cả  thế giới và được sống 30 năm.”

  Con người đáp lại: “Thưa Thượng Đế, con  xin làm tất cả những gì Ngài yêu cầu. Nhưng 30 năm thì quá ngắn ngủi. Sao ngài  không cho con nốt 20 năm mà loài lừa không nhận, 15 năm mà loài chó từ chối và  10 năm mà loài khỉ trả lại”

  Thượng Đế gật đầu và tạo ra loài  người.

  Và vì vậy ngày nay chúng ta được hưởng hạnh phúc như thế này: Con  người sống 30 năm đầu tiên đúng nghĩa là người; sau đó cưới vợ lấy chồng và sống  tiếp 20 năm như loài lừa làm việc quần quật suốt ngày gánh vác sức nặng của gia  đình; sau đó về hưu và sống tiếp 15 năm của loài chó coi nhà chỉ được ăn cái gì  người ta cho; và cuối cùng sống nốt 10 năm như loài khỉ nhảy từ nhà con này sang  nhà con khác mua vui cho lũ con cháu nội ngoại.

  P/s: Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc!

  Sự Tích Loài Người