trang Blog

dinht27Tham gia: 12/04/2009
 • cac cong thuc tinh toan trong mon dia li
  Nhịp Sống Trẻ
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  cac cong thuc tinh toan trong mon dia li

  Trong đề thi yêu cầu thực hiện các tính toán, cần ghi công thức, đơn vị tính ra sau đó có thể chỉ lập bảng điền kết quả tính ngoài nháp (hoặc bấm máy tính). Sau đay là một số dạng tính toán trong địa lí thường gặp:

  1. Tính độ che phủ rừng .
  - Độ che phủ rừng = (Diện tích rừng / Diện tích vùng) x 100%
  - Đơn vị: %
  VD: Tính độ che phủ rừng nước ta năm 1943 biết diện tích rừng lúc đó là 142500km2, diện tích cả nước là 331212 km2.

  2. Tính tỉ trọng trong cơ cấu.
  - Tỉ trọng trong cơ cấu = (Giá trị cá thể / Giá trị tổng thể ) x 100%
  - Đơn vị: %
  VD: Bài tập 2 trang 86 SGK.

  3. Tính năng suất cây trồng.
  - Năng suất cây trồng = Sản lượng / Diện tích
  - Đơn vị: tấn/ha hoặc tạ/ha.
  * Chú ý đơn vị cho đúng với yêu cầu đề bài.
  VD: Tính năng suất lúa nước ta năm 2005 (tính bằng tạ/ha) biết diện tích gieo trồng là 7,3 triệu ha và sản lượng lúa là 36 triệu tấn.

  4. Tính bình quân lương thực theo đầu người.
  - Bình quân lương thực theo đầu người = (Sản lượng lương thực / Số dân)
  - Đơn vị: kg/người.
  VD: Tính bình quân lương thực có hạt theo đầu người ở Đồng bằng sông Hồng năm 2005 biết số dân ĐBSH lúc đó là 16137000 người, sản lượng lương thực có hạt là 5340 nghìn tấn.

  5. Tính thu nhập bình quân theo đầu người.
  - Thu nhập bình quân theo đầu người = (Tổng thu nhập quốc dân / Số dân)
  - Đơn vị: USD/người.
  VD: Tính thu nhập bình quân theo đầu người của Hoa kỳ năm 2005 biết GDP của Hoa Kỳ lúc đó là 12 445 tỉ USD và dân số là 296,5 triệu người.

  6. Tính mật độ dân số.
  - Mật độ dân số = (Số dân / Diện tích)
  - Đơn vị: người/km2
  VD: Tính mật độ dân số nước ta năm 2006 biết số dân nước ta lúc đó là 84156000 người và diện tích cả nước là 331212 km2.

  7. Tính tốc độ tăng trưởng một đối tượng địa lí qua các năm: lấy năm đầu tiên ứng với 100%.
  - Lấy giá trị năm đầu = 100%
  - Tốc độ tăng trưởngnăm sau = *Giá trị năm sau / giá trị năm đầu) x 100%
  - Đơn vị :%
  VD: Bài tập 1 Câu a Trang 98 SGk

  8. Tính tốc độ tăng trưởng trung bình/năm của một đối tượng địa lí trong một giai đoạn.
  - Tốc độ tăng trưởng trung bình/năm =
  [(Giá trị năm sau - giá trị năm đầu / Giá trị năm đầu) x 100%] / Khoảng cách năm
  - Đơn vị: %
  VD: Tính tốc độ tăng trưởng trung bình/năm của giá trị sản xuất lưong thực nước ta giai đoạn 2000-2005 biết giá trị sản xuất lưong thực năm 2000 là 55163,1 tỉ đồng và năm 2005 là 63852,5 tỉ đồng.

  cac cong thuc tinh toan trong mon dia li