Đm nghĩ lại nó còn thốn hơn việc ở KTX Bách Khoa mà làm rớt cục xà bông khi tắm…

— Yume.vn —

Đm nghĩ lại nó còn thốn hơn việc ở KTX Bách Khoa mà làm rớt cục xà bông khi tắm


#Yume