ĐM THẰNG GHÉP CỐT PHA… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

ĐM THẰNG GHÉP CỐT PHA

Chuyện là hàng xóm nhà em, nó đang đổ cột xây nhà! Cái cột thì đúng địa điểm lỗ thông gió nhà em và đcm thằng ghép cốt pha đã quên bịt cái lỗ củ lìn đó lại =((

sau khi đổ mấy khối bê tông mà đéo thấy cột đầy thì quay ra cái nhà đã như thế này rồi. Thật là vãi lon

Nguồn: Trần Hải Đăng/ OFFB


Yume Chân thành cám ơn các bạn đã theo dõi!

Yume