trang Blog

||™ Pe' Khoaj٠♫٠˚°||Tham gia: 01/07/2009
 • Entry for July 26, 2007
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Entry for July 26, 2007

  Đây là đuong vô nhà tui đó bà con oi, bà con nho vo nghen