trang Blog

doanphuong13quan10Tham gia: 29/05/2009
 • HỌC TẬP BÁC HỒ : NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  HỌC TẬP BÁC HỒ : NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM

  HỌC TẬP BÁC HỒ : NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM

  --------------

  Lúc sinh thời chủ tịch Hồ chí Minh luôn coi trọng sự thống nhất giữa lời nói và việc làm, coi đó là một trong những nguyên tắc cơ bản của đạo đức cách mạng. Bản thân Người là tấm gương sáng về nói đi đôi với làm.

  Đối với lời nói Bác Hồ chỉ rõ: “Mỗi tư tưởng, mỗi câu nói phải tỏ rõ tư tưởng và lòng ước ao của quần chúng”. Theo ý Bác : việc nói, viết của cán bộ đảng viên phải phản ánh đúng tâm tư nguyện vọng, lợi ích của quần chúng, phải ngắn gọn, dễ hiểu.

  Đối với việc làm, Bác yêu cầu cán bộ đảng viên: Việc gì có lợi cho dân, phải hết sức làm, việc gì có hại cho dâu phải hết sức tránh. “Cách tổ chức và cách làm, việc nào không hợp với quần chúng thì ta phải có gan đề nghị cấp trên bỏ đi hoặc sửa lại. Cách nào hợp với quần chúng, quần chúng cần thì dù chưa có sẵn ta phải đề nghị cấp trên mà đặt ra, rồi báo cáo sau, miễn là được việc”.

  Bác Hồ chỉ rõ ràng : Mục đích xuyên suốt chi phối lời nói và việc làm của người cán bộ đảng viên là tất cả vì dân. Đây là tiêu chí cơ bản để dánh giá tư cách, đạo đức, tác phong công tác của người cách mạng. Bác nói rất thẳng thắn với cán bộ đảng viên “trước mắt quần chúng, không, không phải ta cứ viết lớn lên tráng hai chữ Cộng sản mà ta được họ yêu mến”.

  Trong thực tế, nói thì dễ, làm mới khó. Khuyên người khách thì dễ “nhưng làm theo lời khuyên đó thì khó hơn nhiều”. Như vậy sự thông nhất biện chứng giữa lời nói và việc làm thì đòi hỏi ở cán bộ đảng viên vừa nói hay, vừa làm giỏi.

  Dân tộc ta có truyền thống tôn trọng đạo đức. Về việc đề cao các chuẩn mực đạo đức cần có, nhân dân ta cũng đòi hỏi nó phải được thể hiện hành vi hằng ngày. Ca dao tục ngữ Việt Nam đưa ra hình ảnh rất hay “nói như rồng leo, làm như mèo mửa”. Để tỏ thái độ phê phán đối với thói đạo đức giả, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, nói hay làm dở, nói một đằng, làm một nẻo… Bác Hồ đã vận dụng phương thức của người xưa “dĩ nhân di giáo, dĩ ngôn di giáo” từ là trước phải giáo dục bằng lời nói. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức. Sự nêu gương của về đạo đức cua người cán bộ đảng viên phải thể hiện mọi lúc mọi nơi, trong sinh hoạt đời thường, trong từng hành vi nhỏ nhất.

  Để khắc phục và hàng chế căn bệnh này cần giáo dục rộng rãi trong đó thực hiện bước 2 cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nói đi đôi với làm, có làm được thì mới nói, thậm chí chỉ lặng lẽ làm mà không nói. Đó là phong cách Hồ Chí Minh.

  (Bài viết của đ/c Phạm Trí Dũng - Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy P.13)

  HỌC TẬP BÁC HỒ : NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM