trang Blog

MemorryTham gia: 29/06/2009
 • Cách cài itv cùa FPT
  Công Nghệ Thông Tin
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Cách cài itv cùa FPT

  Cách cài itv cùa FPT