đọc hết để bớt tự tin nha mấy má. Đã đi hết đường hoa Phan Xích Long hay chặt hẻm Bình Thạnh mà khôn… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

đọc hết để bớt tự tin nha mấy má. Đã đi hết đường hoa Phan Xích Long hay chặt hẻm Bình Thạnh mà không cần Google maps chưa ?

NGƯỜI KHÁC HỎI & NGƯỜI Sài Gòn TRẢ LỜI

__
By: ad Tí

Sài Gòn Của Tôi


Chúng tôi Xin cám ơn mọi người đã theo dõi bài viết này!

Yume