trang Blog

GIOSON75Tham gia: 27/10/2008
 • Tre Ngà Bên Lăng Bác - Hàn Ngọc Bích
  Xã Hội
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Tre Ngà Bên Lăng Bác - Hàn Ngọc Bích

  Bên lăng Bác Hồ có đôi khóm tre ngà
  Đón gió đâu v
  mà đung đưa đung đưa
  Đón nng đâu v mà thêu hoa thêu hoa

  Rt trong là tiếng chim, tiếng chim chuyn ngây thơ
  Rt xanh tiếng sáo diu, tiếng sáo tri ngân nga
  M
  t khong tri quê hương thân yêu v bên Bác
  Cho em v
  ca hát, dưới mái tóc tre ngà

  Tre Ngà Bên Lăng Bác - Hàn Ngọc Bích