Đôi khi im lặng lại khôn ngoan hơn…… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Đôi khi im lặng lại khôn ngoan hơn…

#aFamilyPhotosYume Chân thành cảm ơn bạn đã xem bài viết này!