Đời này không ưa đứa hay tag ảnh không xin phép nhé!…

— Yume.vn —

Đời này không ưa đứa hay tag ảnh không xin phép nhé! 😆
#Kenh14Photos


#Yume