Đời sống: Lý do bạn mãi không được lên chức

Cùng nhau bình luận về Bài viết ” Lý do không được lên chức ” được cập nhật 24h tại website tin tức Yume.vn

Mời quý vị và các bạn thư giãn buổi sáng với mẩu truyện cười: Lý do không được lên chức.

Cộng đồng mạng - Sáng cười: Lý do không được lên chức

Một bà vui mừng báo với bà hàng xóm:

– Báo cho bà chị một tin vui, để chị mừng cho tôi. Giám đốc sắp về hưu, chồng tôi là phó. Có lẽ ông ấy sẽ lên thay.

Bà kia chép miệng nói:

– Chưa chắc đâu chị! Chồng tôi làm phó mấy chục năm nay mà có bao giờ lên trưởng đâu.

– Thế anh làm phó gì?

– Thiên hạ thường gọi ông là bác “phó nháy”.

– !?!

Phong Linh (st)

Bài viết ” Lý do không được lên chức ” được thành viên chia sẻ trên Yume VN