Đăng nhập

Đồng hồ báo thức

Sáng...
Đặt đồng hồ báo thức
Tít... tít... tít... tít...
Bỗng giật mình. Thoát khỏi giấc chiêm bao.

Đã rất lâu không đặt đồng hồ báo thức

Đã lâu rồi không tất bật mỗi sớm mai

Đã bắt đầu quên từng khuôn mặt bạn bè

Và hơn thế, lòng bắt đầu... nguội lạnh...

Bỗng

Tiếng đồng hồ reo...

Ta nhớ

Chơi vơi vào kỷ niệm xa xăm...

Im lặng!

Đồng hồ thôi reo

Ta tiếc nuối...

Tự hỏi

Phải chăng ta mất cái gì rất đỗi thân quen ?

DƯƠNG MINH THÔNG (lớp 11A THPT Lê Thị Riêng, Bạc Liêu)

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận