Dù cố gắng đến mấy, cũng không thể trở lại như xưa… :)…

— Yume.vn —

Dù cố gắng đến mấy, cũng không thể trở lại như xưa…

#Kenh14Quotes
#Yume