Dù kháng cáo thành công hay thất bại thì anh ấy cũng phải lãnh thêm 3 tháng tạm giam nữa. Buồn – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Dù kháng cáo thành công hay thất bại thì anh ấy cũng phải lãnh thêm 3 tháng tạm giam nữa. BuồnYume.vn Xin cám ơn quý đọc giả đã ủng hộ chúng tôi!

Yume