DÙ như thế nào ĐI NỮA, PHỤ NỮ CŨNG ĐỪNG DÀNH QUÁ NHIỀU NỖ LỰC ĐỂ THEO ĐUỔI MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG….

— Yume.vn —

DÙ như thế nào ĐI NỮA, PHỤ NỮ CŨNG ĐỪNG DÀNH QUÁ NHIỀU NỖ LỰC ĐỂ THEO ĐUỔI MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG.

Nếu anh ta đã có gia đình, anh ta không phải là đối tượng bạn nên đem lòng cảm mến hay thương nhớ.
Nếu anh ta đang có người yêu, và bạn tán tỉnh anh ta thành công, bạn chỉ tạm thời chiếm được thân xác của một…

Khác
Trong hình ảnh có thể có: 1 người

#Yume