ĐỦ YÊU THƯƠNG, THÓI QUEN XẤU TỰ KHẮC BỎ……

— Yume.vn —

ĐỦ YÊU THƯƠNG, THÓI QUEN XẤU TỰ KHẮC BỎ…

Khi chúng tôi còn yêu nhau, anh hút thuốc vô cùng nhiều. Sinh hoạt bất hợp lý, vô tâm hờ hững. Nói bao nhiêu cũng không sửa được. Vì vậy phần lớn thời gian là cãi vã.

Sau này, khi anh gặp người anh sắp cưới làm vợ. Anh tự động bỏ thuốc. Đi ngủ thật sớm và chạy bộ mỗi ngày.

Tôi đã luôn không hiểu mình có điều gì không tốt, không bằng người con gái ấy.
Xét về nhiều mặt, tôi cảm giác chẳng có điều gì thua kém.

Tuy nhiên điều quan trọng nhất thì tôi lại thua. Đó là tình yêu của anh dành cho tôi không đủ nhiều. hoặc là bởi tôi cũng không quan trọng như tôi vẫn nghĩ.

Chính Vì vậy người ta mới bảo đúng người là một điều quan trọng. Tình yêu có thể thay đổi tất cả chúng ta, với điều kiện chúng ta gặp được đúng người.

Giống như tôi, đã tình nguyện thay đổi vì anh. Vì với tôi, anh là một người mà tôi cảm giác đúng, vô cùng đúng trong cuộc đời mình.

Tuy nhiên đáng tiếc, trong lòng anh tôi không phải người như vậy. Bởi vậy chặng đường đi cùng nhau đã sớm kết thúc. Anh tìm được đúng người cho trái tim mình. Có lẽ là một điều tốt cho anh. Tuy nhiên không hề tốt cho tôi, bởi vì người vô cùng đúng của cuộc đời tôi, đã đi mất rồi…

Cre Hiên

#aFamily #hóng_trên_mạng #Ah #tamsu


#Yume