Đứa hay chụp 7 7 49 lần mà bạn vẫn chưa ưng lắm! :)…

— Yume.vn —

Đứa hay chụp 7 7 49 lần mà bạn vẫn chưa ưng lắm!

#Kenh14Photos
#Yume