trang Blog

DUCMINDTham gia: 03/09/2009
 • bài thơ ĐỪNG TƯỞNG
  Cảm Xúc
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  bài thơ ĐỪNG TƯỞNG

  Đừng tưởng cứ núi là cao
  Cứ sông là chảy, cứ ao là tù
  Đừng tưởng cứ dưới là ngu
  Cứ trên là giỏi, cứ "xu" là cầm
  Đừng tưởng không nói là câm
  Không nghe là điếc, không trông là mù
  Đừng tưởng cứ trọc là sư
  Cứ vâng là tốt, cứ ừ là ngoan

  Đừng tưởng cứ giàu là sang
  Cứ im lặng tưởng là vàng đến ngay
  Đừng tưởng nốc rượu là say
  Cứ hứa là thật, cứ tay là cầm
  Đừng tưởng giặc ở ngoại xâm
  Cứ bè là bạn, cứ dân là lành
  Đừng tưởng cứ trời là xanh
  Cứ đất và nước là thành quê hương  Đừng tưởng cứ lớn là khôn
  Cứ bé là dại, cứ hôn... là chồng
  Đừng tưởng chẳng có thì không
  Chẳng trai thì gái, chẳng ông thì bà
  Đừng tưởng chẳng gần thì xa
  Chẳng ta thì địch, chẳng ma thì người
  Đừng tưởng chẳng khóc thì cười
  Chẳng lên thì xuống, chẳng ngồi thì đi
  Đừng tưởng gần nhất là nhì
  Gần quan là tướng, gần suy là hèn

  Đừng tưởng cứ sáng là đèn
  Cứ đỏ là chín, cứ đen là thường

  Đừng tưởng cứ đẹp là thương
  Cứ xấu là ghét, cứ vương là tình

  Đừng tưởng cứ ghế là vinh
  Cứ tiền là mạnh, cứ dinh là bền  ...

  Đừng tưởng cứ cố là lên
  Cứ lỳ là chắc, cứ bên là gần

  Đừng tưởng cứ đều là cân
  Cứ đông là đủ, cứ ân là nhờ

  Đừng tưởng cứ vần là thơ
  Cứ âm là nhạc, cứ tờ là tranh

  Đừng tưởng cứ vội thì nhanh
  Cứ tranh là được, cứ giành thì hơn

  Đừng tưởng giàu hết cô đơn
  Cao sang hết ốm, tham gian hết nghèo

  bài thơ ĐỪNG TƯỞNG