trang Blog

Black CactusTham gia: 26/09/2005
 • Nếu tất cả đường đời đều trơn láng, thì chắc gì....ta nhận ra ta???
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Nếu tất cả đường đời đều trơn láng, thì chắc gì....ta nhận ra ta???

  Dù đục, dù trong con sông vẫn chảy
  Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh
  Dù kẻ phàm tục hay kẻ tu hành,
  Đều phải sống từ những điều rất nhỏ.
  Ta hay chê cuộc đời méo mó,
  Sao ta ko tròn tự trong tâm?
  Đất ôm những hạt nảy mầm,
  Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng.
  Nếu tất cả đường đời đều trơn láng,
  Thì chắc gì.. ta nhận ra ta??
  Nếu tất cả đường đời đều trơn láng, thì chắc gì....ta nhận ra ta???