Đừng ghen tị vì người khác chín chắn trưởng thành hơn bạn, chẳng qua họ từng phả…

— Yume.vn —

Đừng ghen tị vì người khác chín chắn trưởng thành hơn bạn, chẳng qua họ từng phải gặp nhiều người xấu hơn bạn mà thôi!!


#Yume