Đăng nhập

Đừng nhìn lại sau lưng!

----------------------------------

Đừng nhìn lại sau lưng nên cố đi nơi đâu thật xa
Đến những nơi ta chưa bao giờ cùng người mình yêu rong chơi chốn đây
Để không bị vướng muộn phiền
Trải tầm nhìn ra xa , lùa đôi mắt trông theo chân trời
Khi không gian chỉ có ta, nơi ưu tư được hét cho nhẹ vơi đi
Chớ nên ngồi khóc , không khá hơn đâu
Khóc chỉ làm cho lòng thêm yếu mềm
Khóc để rồi cho niềm đau trong lòng
Hét lên thật lớn , tan hết trong ta
Thấy trong lòng như được thêm sức mạnh
Thứ tha rồi ... bỏ qua chuyện xưa

----------------------

Nếu bạn muốn có tình yêu của ai đó… đầu tiên hãy yêu người đó trước đã...
Em yêu và em chờ đợi... nhưng có lẽ em sẽ ko đợi được đến lúc tình yêu của anh hiện ra..
Nên... em đang vui thì em cứ vui thôi....

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận