Đăng nhập

Đường tồn kho giảm, giá bán tăng

Giá đường tăng từ 2.000 đến 2.500 đồng/kg

Tính đến ngày 15/5/2015, đã có 31/41 nhà máy vụ kết thúc sản xuất 2014- 2015. Các nhà máy đã ép được 114.155.270 tấn mía, sản xuất được 1.390.560 tấn đường. So với cùng kỳ năm trước, lượng mía ép giảm 1.753230 tấn, lượng đường giảm 187.570 tấn. Lượng đường tồn kho tại các nhà máy là 496.790 tấn, thấp hơn cùng kỳ năm trước 180.650 tấn.

Lượng đường các nhà máy bán ra từ 15/4/2015 đến 15/5/2015 là 193.510 tấn, cao hơn cùng kỳ năm trước 68.370 tấn. Lượng đường bán ra tăng là do lượng đường tồn kho thấp hơn năm trước, giá đường tăng nên các đơn vị thương mại mua nhiều hơn.

Giá đường tăng so với tháng trước khoảng 2.000 đến 2.500 đồng/kg. Giá bán buôn đường kính trắng loại 1 (có VAT) tại nhà máy ở miền Bắc và miền Nam từ 14.500- 15.000 đồng/kg, miền Trung và Tây Nguyên từ 14.300 đến 14.900 đồng/kg. Giá mua mía 10 CCS tại ruộng vẫn ổn định. Tại Nghệ An giá mua mía phổ biến ở mức 780.000- 810.000 đồng/tấn; Cao Bằng, Sơn La: 800.000- 870.000 đồng/tấn; Gia Lai: 900.000 đồng/tấn; Phú Yên: 920.000 đồng/tấn.

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận