trang Blog

MUỐI CỦA ĐẤTTham gia: 25/01/2007
 • THANH NIÊN CƠ ĐỐC VỚI GIA ĐÌNH.
  Đời Sống
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  THANH NIÊN CƠ ĐỐC VỚI GIA ĐÌNH.

   

  THANH NIÊN VỚI GIA ĐÌNH
  Thanh thiếu niên là thời kỳ thay đổi lớn của đời người. Sự  thay đổi trước nhất mà ta có thể nhận thấy là về thể chất, và sự thay đổi về nhận thức cũng xảy ra. Sự thay đổi đó khiến con người ở tuổi này trở nên con người mới trong nhận thức, nếu không được sự hướng dẫn của lời Chúa thì sẽ dẫn đến dể đi vào con đường tội lỗi. chính vì vậy ngay trong thời gian này cũng cần đến sụ tăng trưởng thuộc linh nhất định, và ý nghĩa đầu tiên là phải trở nên mới như trong câu kinh thánh II Cô 5: 17 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. Và Cô-lô-se 3:10 mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn.
   
              Thanh niên là tuổi từ 18 đến 35 tuổi. Đây là lứa tuổi của những quyết định có những ảnh hưởng suốt cả đời sống. Mặc dầu những quyết định trong tuổi thanh niên sau này có thể chuyển hướng nhưng có ảnh hưởng lâu dài trên đời sống cá nhân. Trong lứa tuổi này các bạn trẻ thường có những quyết định như sau:
  1. Quyết định về đức tin: Khi bắt đầu cuộc sống độc lập cũng là lúc tự quyết định về vấn đề đức tin.
  2. Quyết định về ngành học và nghề nghiệp: Họ có những ước mơ.
  3. Quyết định về mối tương quan xã hội: quyết định tham gia sinh hoạt ở các hội đoàn, câu lạc bộ, nhà thờ, các ban ngành, và nhóm nghiên cứu…
  4. Quyết định về hôn nhân: chọn nếp sống độc thân hay là gia đình, chọn bạn đời…
  Rõ ràng chúng ta đều thấy được rằng các quyết định trên đều ảnh hưởng đến gia đình của chính bạn và ngay chính tương lai của bạn.
   
              Trước hết chúng ta thử tìm hiều vai trò và nhiệm vụ của một người con ở tuổi thanh niên trong gia đình là gì?
  1.      Hiếu thảo, chăm lo phụng dưỡng cha mẹ: theo kinh thánh Hê-bơ- rơ 6: 1-3 “Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. 2 Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhứt, có một lời hứa nối theo), 3 hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất.”
  2.      Chăm lo tài chánh trong gia đình: với nhiệm vụ này thì hoàn toàn không phải ai cũng như nhau, có người thì sinh ra trong gia đình ba mẹ giàu, có người thì ngược lại và hoàn cảnh anh chị em trong gia đình cũng khác nhau. Là anh chị trong nhà thì cũng có thể giúp đỡ ba mẹ lo cho em … nếu ba mẹ không còn khả năng lo khi tuổi về già. Chúng ta hãy học gương của Giô- sép (Sáng thế ký 45:9-11).
  3.      Sống một đời sống gương mẫu: Trước nhất là cho các em trong gia dình noi theo, sống theo lời Chúa dạy, sau đó là có thể lấy đời sống tin kính của mình mà làm chứng cho nhiều người trong gia đình nội ngoại, cho chính ba mẹ (nếu chỉ có một mình tin Chúa). Ti- mô- thê I 4:12,13 “Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. 13 Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ, cho đến chừng ta đến.”
  4.      Trong hôn nhân, chúng ta phải đảm bảo dòng dõi thánh cho gia đình mình và cho chính nhà Đức Chúa Trời. Theo kinh thánh: II Cô- rinh –tô 6 :14 “Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?”. Và xem thêm trong : E-xơ-ra 9: 2 “Vì chúng có lấy những con gái họ làm vợ của mình, và làm vợ con trai mình. Dòng dõi thánh đã pha lộn như vậy với dân tộc của các xứ này; thật các trưởng và quan cai vốn là kẻ đầu phạm tội dường ấy.”
  Ma –la –chi 2 :15 “Vả, hơi sống của Đức Chúa Trời dầu có dư dật, chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh. Vậy các ngươi khá cẩn thận trong tâm thần mình; chớ đãi cách phỉnh dối với vợ mình lấy lúc tuổi trẻ.”
  THANH NIÊN CƠ ĐỐC VỚI GIA ĐÌNH.