Eicma 2018 – Khám phá chi tiết Honda CB500X 2019 sẽ sớm về Việt Nam

Xem xe:umeXem xe:vn chào quý đọc giả !

Đọc giả đang theo dõi Clip Xem xe:icma 2018 – Khám phá chi tiết Xem xe:onda CB500Xem xe: 2019 sẽ sớm về Xem xe:iệt Xem xe:am:

Xem xe:icma 2018 – Khám phá chi tiết Xem xe:onda CB500Xem xe: 2019 sẽ sớm về Xem xe:iệt Xem xe:am
Fanpage:
Facebook Xem xe:ÙXem xe:G LÂM:

Chương trình Xem xe:Xem xe: Xem xe:Xem xe:Xem xe: phát sóng trên kênh FBXem xe:C và Xem xe:TXem xe:Cab 3 – TXem xe:Xem xe:TXem xe:Xem xe:OTXem xe: vào lúc:
FBXem xe:C
21h00 CXem xe:Ủ Xem xe:Xem xe:ẬT hàng tuần (phát chính)
Thứ 2: 18h30
Thứ 3, 6: 21h30
Thứ 4, 5: 17h30
Thứ 7: 18h00

TXem xe:Xem xe:TXem xe:Xem xe:OTXem xe:
Phát chính: 20h30 Thứ 3 hàng tuần
Phát lại: Trong khung giờ 17h-22h thứ 5 và thứ 2 của tuần kế tiếp

Liên hệ: noidung@xehayXem xe:vn
#CB500Xem xe: #Xem xe:onda #PKL

Xem xe:ình minh họa: Xem xe:icma 2018 - Khám phá chi tiết Xem xe:onda CB500Xem xe: 2019 sẽ sớm về Xem xe:iệt Xem xe:am

Thời lượng: 7:34

Xem xe:ume Xem xe:in cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này!

Xem xe:ume