“Em chạy về nhà gấp quá nên hồn vía không để ý, ở vợ em vỡ nước ối chuẩn bị đẻ!” – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

“Em chạy về nhà gấp quá nên hồn vía không để ý, ở vợ em vỡ nước ối chuẩn bị đẻ!”Chân thành cám ơn quý đọc giả đã theo dõi!

Yume