Em là cô bé yêu màu hồng , thích kẹo bông , hay chạy xe lông nhông. mọi người có yêu em hông?…

— Yume.vn —

Em là cô bé yêu màu hồng 💟, thích kẹo bông 🍭, hay chạy xe lông nhông. mọi người có yêu em hông? 😂😂😂
Nguồn: Có lúc.
#aFamily #hóng_trên_mạng #Lv #cute

#Yume