Đăng nhập

Em Nho Anh

anh có biết là trong giây phát này em luôn nhớ về anh, nghĩ đến anh trong từng phút giây không? Biết là em yeu anh nhiều đến mức nào không? Nhưng anh la không hiểu và không hay biết điều gì ca? anh luôn nghĩ sai về em.

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận