Em yêu màu đỏ, thích màu xanh …ghét người nói dối loanh quanh. Còn các chị thì thích màu nào thế ^…

— Yume.vn —

Em yêu màu đỏ, thích màu xanh …ghét người nói dối loanh quanh. Còn các chị thì thích màu nào thế ^^

#aFamily #Hóng_trên_mạng #hvt

#Yume