trang Blog

emarketingprovn10Tham gia: 09/07/2009
 • Lich gio tau chay Ha noi - Hai Phong
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Lich gio tau chay Ha noi - Hai Phong

  BẢNG GIỜ TÀU KHÁCH ĐỊA PHƯƠNG
  HẢI PHÒNG - HÀ NỘI
  Mác tàu
  Tên ga
  Đến
  Đi
  Tên ga
  Đến
  Đi
  HP2

  Hải Phòng

  18.25

  Gia Lâm

  20.20
  20.22

  Hải Dương

  19.18
  19.22

  Hà Nội

  20.35

  Mác tàu
  Tên ga
  Đến
  Đi
  Tên ga
  Đến
  Đi
  LP2

  Hải Phòng

  6.10

  Gia Lâm

  8.18
  8.30

  Hải Dương

  7.10
  7.15

  Long Biên

  8.40

  Mác tàu
  Tên ga
  Đến
  Đi
  Tên ga
  Đến
  Đi
  Tên ga
  Đến
  Đi

  LP6

  H.Phòng

  18.55

  H.Dương

  9.54
  9.57

  L. Biên

  11.15
  11.18
  P. Thái
  9.25
  9.28

  Gia Lâm

  11.02
  11.07

  Hà Nội

  11.25

  Mác tàu
  Tên ga
  Đến
  Đi
  Tên ga
  Đến
  Đi
  Tên ga
  Đến
  Đi

  LP10

  H.Phòng

  14.55

  H.Dương

  15.54
  15.57

  Gia Lâm

  17.02
  17.15
  P. Thái
  15.25
  15.28

  C. Giàng

  16.18
  16.22

  L. Biên

  17.25

  HÀ NỘI - HẢI PHÒNG
  Mác tàu
  Tên ga
  Đến
  Đi
  Tên ga
  Đến
  Đi
  HP1

  Hà Nội

  6.00

  Hải Dương

  7.13
  7.17

  Gia Lâm

  6.13
  6.15

  Hải Phòng

  8.15

  Mác tàu
  Tên ga
  Đến
  Đi
  Tên ga
  Đến
  Đi
  Tên ga
  Đến
  Đi

  LP3

  L. Biên

  9.20

  C. Giàng

  10.15
  10.20

  Phú Thái

  11.10
  11.13

  Gia Lâm

  9.28
  9.33

  H.Dương

  10.41
  10.44

  H. Phòng

  11.45

  Mác tàu
  Tên ga
  Đến
  Đi
  Tên ga
  Đến
  Đi
  Tên ga
  Đến
  Đi

  LP5

  Hà Nội

  15.10

  C. Giàng

  16.15
  16.20

  Phú Thái

  17.10
  17.13

  L. Biên

  15.17
  15.20

  H. Dương

  16.41
  16.44

  H. Phòng

  17.45

  Gia Lâm

  15.28
  15.33

  Mác tàu
  Tên ga
  Đến
  Đi
  Tên ga
  Đến
  Đi
  Tên ga
  Đến
  Đi

  LP11

  L. Biên

  17.55

  C. Giàng

  18.51
  18.54

  P. Thái

  19.46
  19.49

  Gia Lâm

  18.03
  18.10

  H.Dương

  19.15
  19.20

  H.Phòng

  20.20
  Lich gio tau chay Ha noi - Hai Phong