Entry dành cho Pie béo ( sự bất ngờ) ~^^~

Èo mở đầu entry chả bít nói zj` ..có lE~ sẽ chúc Pie béo 1 ngày zui zẻ nház...e hèm nój gì bây h nhỉ ?......lần đầu tiên ta vít entry cho ngươi đó haha...lăng xê mi nház ..mj thì nhìu lúc chữi ta hâm hâm....nhưng ta lạj rất là quý mj đấy con iêu của ta ạ ta ôm mi một cái nház ....nhưng mà nhìu lúc ta ghét mi nắm á....chỉ mún đánh và chửi mi.......và giờ ta lăng xê mi đối với tư các 1 ng` bạn....và sau đây là 1 số pix của pie béo do ta chôm đc ....her her.....đừng chửi ta chôm pix mi nház ta chỉ lăng xê mi thôi...........iêu iêu pie béo hâm của ta....và lần sau ta sẻ dành 1 entry nói về bạn Nup nữa cơ chuẩn bị tinh thần nház..:X:X...

Pix of Pie

Ai mún làm quen với Pie béo thì hảy vào địa chỉ này nház....

http://360.yahoo.com/sweetje_kandje

Bình luận

 Bình luận
40 Bình luận
ah'...ba.n wen p'e pje ah`...:D
8 Năm trước
~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥

Ei ya, ieu ieu ieu.....

I ♥ U.....Pie ♥ Bink so muchhhh !!!

~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥

Iêu lắm đó, thx thx mom về ntry nhìu nhìu nhìu lắm nha :x:X:x:X
Chả biết nói như lào, nhưg mom làm con bất ngờ lắm đó ! Lâu ngày k nc, tg~ qên lun đứa con gái này r` =)) Nhưg mà ko thể nào tả dc, là mom lại viết ntry cho con nữa :(( Đứa con gái này bội bạc qá ha, dạo này hôg pm nc vs mom dc một kâu :"] ~ Haizz, chả đág để mom viết ntry đâu nhỉ :) Thôi dù j` thì cũg khá là hf, dc 1 ng iêu mến như thế =)) Chả biết nói j` hơn, chĩ là 1 kâu cảm ơn...Cảm ơn nhiều lắm, Bink ơi !...

~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥

Ôm hôn 1 kái >:D< :*...

Thương lắm, Bink lòng Pie nha :x:x:X

Muahzz...!!

~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥
8 Năm trước
~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥

Ei ya, ieu ieu ieu.....

I ♥ U.....Pie ♥ Bink so muchhhh !!!

~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥

Iêu lắm đó, thx thx mom về ntry nhìu nhìu nhìu lắm nha :x:X:x:X
Chả biết nói như lào, nhưg mom làm con bất ngờ lắm đó ! Lâu ngày k nc, tg~ qên lun đứa con gái này r` =)) Nhưg mà ko thể nào tả dc, là mom lại viết ntry cho con nữa :(( Đứa con gái này bội bạc qá ha, dạo này hôg pm nc vs mom dc một kâu :"] ~ Haizz, chả đág để mom viết ntry đâu nhỉ :) Thôi dù j` thì cũg khá là hf, dc 1 ng iêu mến như thế =)) Chả biết nói j` hơn, chĩ là 1 kâu cảm ơn...Cảm ơn nhiều lắm, Bink ơi !...

~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥

Ôm hôn 1 kái >:D< :*...

Thương lắm, Bink lòng Pie nha :x:x:X

Muahzz...!!

~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥
8 Năm trước
~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥

Ei ya, ieu ieu ieu.....

I ♥ U.....Pie ♥ Bink so muchhhh !!!

~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥

Iêu lắm đó, thx thx mom về ntry nhìu nhìu nhìu lắm nha :x:X:x:X
Chả biết nói như lào, nhưg mom làm con bất ngờ lắm đó ! Lâu ngày k nc, tg~ qên lun đứa con gái này r` =)) Nhưg mà ko thể nào tả dc, là mom lại viết ntry cho con nữa :(( Đứa con gái này bội bạc qá ha, dạo này hôg pm nc vs mom dc một kâu :"] ~ Haizz, chả đág để mom viết ntry đâu nhỉ :) Thôi dù j` thì cũg khá là hf, dc 1 ng iêu mến như thế =)) Chả biết nói j` hơn, chĩ là 1 kâu cảm ơn...Cảm ơn nhiều lắm, Bink ơi !...

~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥

Ôm hôn 1 kái >:D< :*...

Thương lắm, Bink lòng Pie nha :x:x:X

Muahzz...!!

~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥
8 Năm trước
~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥

Ei ya, ieu ieu ieu.....

I ♥ U.....Pie ♥ Bink so muchhhh !!!

~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥

Iêu lắm đó, thx thx mom về ntry nhìu nhìu nhìu lắm nha :x:X:x:X
Chả biết nói như lào, nhưg mom làm con bất ngờ lắm đó ! Lâu ngày k nc, tg~ qên lun đứa con gái này r` =)) Nhưg mà ko thể nào tả dc, là mom lại viết ntry cho con nữa :(( Đứa con gái này bội bạc qá ha, dạo này hôg pm nc vs mom dc một kâu :"] ~ Haizz, chả đág để mom viết ntry đâu nhỉ :) Thôi dù j` thì cũg khá là hf, dc 1 ng iêu mến như thế =)) Chả biết nói j` hơn, chĩ là 1 kâu cảm ơn...Cảm ơn nhiều lắm, Bink ơi !...

~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥

Ôm hôn 1 kái >:D< :*...

Thương lắm, Bink lòng Pie nha :x:x:X

Muahzz...!!

~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥
8 Năm trước
~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥

Ei ya, ieu ieu ieu.....

I ♥ U.....Pie ♥ Bink so muchhhh !!!

~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥

Iêu lắm đó, thx thx mom về ntry nhìu nhìu nhìu lắm nha :x:X:x:X
Chả biết nói như lào, nhưg mom làm con bất ngờ lắm đó ! Lâu ngày k nc, tg~ qên lun đứa con gái này r` =)) Nhưg mà ko thể nào tả dc, là mom lại viết ntry cho con nữa :(( Đứa con gái này bội bạc qá ha, dạo này hôg pm nc vs mom dc một kâu :"] ~ Haizz, chả đág để mom viết ntry đâu nhỉ :) Thôi dù j` thì cũg khá là hf, dc 1 ng iêu mến như thế =)) Chả biết nói j` hơn, chĩ là 1 kâu cảm ơn...Cảm ơn nhiều lắm, Bink ơi !...

~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥

Ôm hôn 1 kái >:D< :*...

Thương lắm, Bink lòng Pie nha :x:x:X

Muahzz...!!

~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥
8 Năm trước
~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥

Ei ya, ieu ieu ieu.....

I ♥ U.....Pie ♥ Bink so muchhhh !!!

~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥

Iêu lắm đó, thx thx mom về ntry nhìu nhìu nhìu lắm nha :x:X:x:X
Chả biết nói như lào, nhưg mom làm con bất ngờ lắm đó ! Lâu ngày k nc, tg~ qên lun đứa con gái này r` =)) Nhưg mà ko thể nào tả dc, là mom lại viết ntry cho con nữa :(( Đứa con gái này bội bạc qá ha, dạo này hôg pm nc vs mom dc một kâu :"] ~ Haizz, chả đág để mom viết ntry đâu nhỉ :) Thôi dù j` thì cũg khá là hf, dc 1 ng iêu mến như thế =)) Chả biết nói j` hơn, chĩ là 1 kâu cảm ơn...Cảm ơn nhiều lắm, Bink ơi !...

~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥

Ôm hôn 1 kái >:D< :*...

Thương lắm, Bink lòng Pie nha :x:x:X

Muahzz...!!

~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥
8 Năm trước
~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥

Ei ya, ieu ieu ieu.....

I ♥ U.....Pie ♥ Bink so muchhhh !!!

~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥

Iêu lắm đó, thx thx mom về ntry nhìu nhìu nhìu lắm nha :x:X:x:X
Chả biết nói như lào, nhưg mom làm con bất ngờ lắm đó ! Lâu ngày k nc, tg~ qên lun đứa con gái này r` =)) Nhưg mà ko thể nào tả dc, là mom lại viết ntry cho con nữa :(( Đứa con gái này bội bạc qá ha, dạo này hôg pm nc vs mom dc một kâu :"] ~ Haizz, chả đág để mom viết ntry đâu nhỉ :) Thôi dù j` thì cũg khá là hf, dc 1 ng iêu mến như thế =)) Chả biết nói j` hơn, chĩ là 1 kâu cảm ơn...Cảm ơn nhiều lắm, Bink ơi !...

~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥

Ôm hôn 1 kái >:D< :*...

Thương lắm, Bink lòng Pie nha :x:x:X

Muahzz...!!

~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥
8 Năm trước
~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥

Ei ya, ieu ieu ieu.....

I ♥ U.....Pie ♥ Bink so muchhhh !!!

~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥

Iêu lắm đó, thx thx mom về ntry nhìu nhìu nhìu lắm nha :x:X:x:X
Chả biết nói như lào, nhưg mom làm con bất ngờ lắm đó ! Lâu ngày k nc, tg~ qên lun đứa con gái này r` =)) Nhưg mà ko thể nào tả dc, là mom lại viết ntry cho con nữa :(( Đứa con gái này bội bạc qá ha, dạo này hôg pm nc vs mom dc một kâu :"] ~ Haizz, chả đág để mom viết ntry đâu nhỉ :) Thôi dù j` thì cũg khá là hf, dc 1 ng iêu mến như thế =)) Chả biết nói j` hơn, chĩ là 1 kâu cảm ơn...Cảm ơn nhiều lắm, Bink ơi !...

~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥

Ôm hôn 1 kái >:D< :*...

Thương lắm, Bink lòng Pie nha :x:x:X

Muahzz...!!

~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥
8 Năm trước
ss của pje đây nè
=]]=]]=]]
8 Năm trước
ss của pje đây nè
=]]=]]=]]
8 Năm trước
ss của pje đây nè
=]]=]]=]]
8 Năm trước
ss của pje đây nè
=]]=]]=]]
8 Năm trước
ss của pje đây nè
=]]=]]=]]
8 Năm trước
ss của pje đây nè
=]]=]]=]]
8 Năm trước
ss của pje đây nè
=]]=]]=]]
8 Năm trước
ss của pje đây nè
=]]=]]=]]
8 Năm trước
ss của pje đây nè
=]]=]]=]]
8 Năm trước
ss của pje đây nè
=]]=]]=]]
8 Năm trước
ss của pje đây nè
=]]=]]=]]
8 Năm trước