Đăng nhập

Entry for December 01, 2008

ngày a thay cho mình chiếc áo mới cũng là ngày e nhận ra mọi điều ...

là ngày e sẽ nhấn phím delete để quên đi mọi chuyện

là ngày e sẽ nhấn f5 để làm mới chính mình

và cũng từ đó ko bao giờ e ấn phím BACK..

dù chỉ 1 lần ....

KO BAO GIỜ

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận