Đăng nhập

Entry for December 30, 2008

Em sẽ không-hối-hận vì đã chọn anh
Em sẽ không-hối-hận vì đã nhớ anh
Em sẽ không-hối-hận vì đã thjx anh


Tất cả cũng chỷ .... Em thix' anh


Em chỉ có anh, một mình anh ở trên thế gian
Không một ai, có thể thay thế anh đâu
Ngàn năm sau em vẫn chỉ cần có anh
Một mình anh ở trong trái tim em
Mưa dù rơi, bão giông cuốn xoay cũng không thể cách chia tình taAnh ơi anh có biết không
Mình em quặn đau sống trong nhớ thương
Cố gắng quên anh, cố gắng quên đi
Mà sao khó quá, khó quá anh hỡi
Và có lẽ em sẽ gục ngã thôi
Hãy về đây giúp em đứng lên
Tiếp sức cho em, sống tiếp từng ngày mất anh

tu* nhje^n ah`....
cha(ng~ hiu~ sao...ko con` khOoc' dc nu*a~
...hinh` nhu* hoOk coOn` nu0*c ma(t...mun' khoc' la(m'...
KhoOc' rui` se~ we^n di ta^t' ca?..


Con` ho*n ko khOc' dc, ma` cu*' zu*~ mai ~troOng long`.!
Lam` sao ba^y zo*`, lam` seo de? co' the^? khoc'.....

MUN' KHOC' tha^t toO, la tha^t lo*n' de^? we^n he^t tat ca? ....

...... nhu*ng` chie^n hok zui.....


Die^n tha^t oi`!!ng ta thi mun' cuo*i` con` mjnh` lai mun khoc'.....


[KHOC]

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận