Đăng nhập

Entry for February 01, 2009

Buồn wa'!!! Thế là hết Tết mất rùi. Mai lại phải đi học nữa chứ. Chán chết mất. Thế nào mai cũng bị bọn nó bóc lột hết xiền mừng tuổi của mình thui.

Tết hết lại phải quay lại với việc học tập thui chứ làm thế nào. Chứ cứ với tư tưởng ăn chơi ngủ nghỉ như mấy ngày vừa rùi chắc đập đầu vào chăn bông chít liền.

Phải cố lên thôi. Nhất định năm nay mình sẽ cố gắng hết sức để thực hiện những kế hoạch đã đề ra.

Năm nay là năm con trâu và nhà mình cũng đã có một con trâu rùi đó. Vì vậy năm nay nhất định sẽ có nhiều may mắn hơn năm ngoái. Mong là như zậy và mình tin nhất định là như zậy rùi. Hehe

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận