Entry for February 28, 2009

truong cua~ kui girl nao` cung~ rat la` de 'xu0ng' nhung ,ma` thu0ng h0ng~ de~ dau a` nha^^
kui h0ng~ c0 pjk iu vj` kui c0`n nh0~ .....KUI H0NG~ C0' PJK NH0' vj` kui c0`n wa' tre~ de~ iu......kui h0ng~ mun' chjk' vj` kui da~ c0' nhung~ nguoi` pan. de~ 'xu0ng' ...........t0m' laj. kui chj~ pjk thu0ng ma` th0y gap. b0y dep. thi` h0ng~ thu0ng gap. ngu0i` mjnh` iu la` thu0ng ngay a` nh0a.................
thay vj` cac pan. to~ tynh` pang` chu~ I LOVE Y0U thi` hay~ n0y' v0y' ng` mjnh` thix la` 1....3....8 nh0a ^^ iu cac' pan. nhiu` lem' ....nhung kui h0ng~ jai la` less dau a` nha>.<

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận