Entry for July 10, 2008

T mới gọi điện cho mình. Có lẽ T là người duy nhất quan tâm đến mình trong lúc này. Nói chuyện xong với T. Mình thật thanh thản, bao nhiêu hoài nghi được giải tỏa hết. T nói đúng, chuyến đi này của mình là cuộc chạy trốn không hơn không kém. Có lẽ mình phải trở về đối diện với mọi thứ. H và mọi người nghĩ về mình như thế nào sẽ không quan trọng nữa. Với mình tình yêu là quan trọng nhất.

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận