Đăng nhập

Entry for July 15, 2007

Con xin lỗi ba mẹ, Út xin lổi anh 2, chị 3, xin lổi tất cả mỏi người!

Con iu gia đình mình lém!

Con iu ba mẹ nhìu lém!!!

Út thương anh chỉ nhìu lém!!!

Con luôn thấy con mang đầy tội lỗi, không xứng đáng những j mà cả nhà dành cho con!

Con hối lổi, nhưng con quay lại không được nữa rồi,

Mong mọi người tha lổi cho con!

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận