Entry for July 22, 2007

* 1 PHÚT DÀNH CHO QUẢNG CÁO !*
Ngày 11/7/2007 tập phim" Harry Potter and the order of the phoenix " (harry potter và hội phượng hoàng đã ra mắt khán giả, hãy tìm và xem thử tập phim mới này,và nghía thử vào trang web của hãng Wanner Bros để tim những trò chơi thú vị về Harry Potter và những video clip mà chỉ có những nhà làm phim mới có

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận