Entry for March 22, 2008

Nếu bạn cảm thấy buồn thì hãy cứ cười thật tươi lên.
Nếu bạn muốn khóc thì cứ để nước mắt cứ rơi cho hết.
Nếu bạn cảm thấy vui hãy cứ san sẻ cùng mọi người.
Nếu bạn yêu ai đó hãy mạnh dạn mà bày tỏ .
Nếu bạn ghét một ai hãy cứ tỏ ra thái độ .

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận