Đăng nhập

Entry for May 07, 2007

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Cả nhà ơi, tớ bị chê là đanh đá này!

Bunny: òai, đanh đá thì cứ gọi là đanh đá

Bunny:

Đấy, người ta hiền dịu, dễ thương thế này mà lại bị chê là đanh đá kia đấy. Cả nhà vào đây xem thử mà xem, tớ chả đanh đá tí tẹo tèo teo nào hết!

http://www9.ttvnol.com/forum/Amthuc/888516/trang-11.ttvn

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận