Đăng nhập

Entry for May 20, 2007

hôm nay rảnh rỗi đi chụp ảnh với thằn Hùng ĐN khì khì, mỗi tội chưa có máy ảnh, chụp bằng đt xấu we' nhưng không sao , vì xấu hay đẹp thì cũng do mình chụp khì khì Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket thêm cái nữa Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket chuyện lạ VN ngồi câu cá trên mặt hồ khì khì Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket nữa Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

nghề truyền thống
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
và hiện đại
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
nhét ké mấy cái chụp LÒ ĐÚC mùa mưa khì khì Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận